mcgg
foto foto foto foto foto foto foto
balk

BEHANDELINGEN

Reglier artsenwerk en TCM

Regulier artsenwerk bestaat o.a. uit het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het beoordelen van de cognitieve, affectieve en conatieve functie en het opstellen van een differentiaal diagnose en een therapie en/of behandeling.

De TCM, ofwel de Traditional Chinese Medicine, zoals de gangbare internationale term luidt, is de verzamelnaam van de diverse vormen van Chinese geneeskunde, waar acupunctuur en Chinese Kruidenkunde een belangrijk onderdeel van is. Naast acupunctuur maken de Chinese Kruiden-geneeskunde, voeding en dieet evenals de lichaamsoefeningen Tai Qi en Qi Gong deel uit van de TCM.  De TCM vindt haar wortels in het Taoisme.


Een filosofie die uitgaat van de samenhang en de balans tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip "energie". Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen. Het is dus in feite dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen en voor eb en vloed, als voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid. Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen: yin en yang.

Acupunctuur

Binnen ons lichaam stroomt de energie door een netwerk van energiebanen, meridianen genaamd. Dit twaalf paar meridianen, elk verbonden met de dieper gelegen structuren zoals de organen, zorgen voor de balans tussen yin en yang binnen de verschillende organen en de daarmee geassocieerde functies. Op deze meridianen liggen de 365 acupunctuurpunten. Elk punt heeft een eigen invloed op de stroom van energie. Door een naald in een punt te steken wordt de energie in beweging gezet. Afhankelijk van de manier waarop de naald gezet en gemanipuleerd wordt, kun je energie versterken daar waar te weinig is, of draineren daar waar teveel is.

Fytotherapie

Fytotherapie (kruidengeneeskunde) is een zeer oude geneesmethode die gebruik maakt van de geneeskrachtige stoffen die zich in planten bevinden. De geneeskrachtige middelen worden gehaald uit delen van planten, struiken, kruiden of bomen zoals wortels, knollen, takken, schors, bladeren, stengels of voortbrengselen ervan zoals bloemen, bloesems, vruchten, zaden of pitten. In de volksmond ook kruidengeneeskunde of kruidenleer genoemd.

Manuele geneeskunde

Info volgt.

Psychotherapie

Dit is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener, de psycholoog. De psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobien en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Voedingsadviezen

Info volgt.

METINGEN

DFM

Differentiële functiemeting. Deze meting geeft een beeld van verstoringen in verschillende orgaanfuncties, waardoor klachten kunnen ontstaan. Het geeft ook een beeld op psychisch, emotioneel en mentaal gebied. 

Vega-voedseltest

Via de VEGA-voedingstest is het mogelijk voedingsmiddelen, geneesmiddelen en andere stoffen op overgevoeligheid uit te testen.

Bloedafname

Info volgt.